Termeni si Conditii

 • Home
 • Termeni si Conditii

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate drepturile de autor, mărcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Baroului Constanta sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept. Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau incorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri. Mărcile, logo-urile, (denumite, colectiv, “Mărci”) ce apar pe acest website aparțin Baroului Constanta. Este interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepția celor prevăzute în acest document. Baroul Constanta își va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

GARANȚII ȘI TERMENI

Acest website vă este oferit “așa cum este” și “așa cum este pus la dispoziție”. Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secțiune sau parte a acestuia. Termenii “Baroul Constanta”, “noi”, “a/al/ai/ale noastră/nostru/noștri/ noastre” și brandurile/mărcile care apar pe acest site se referă la Baroul Constanta, după cum o cere contextul. “Voi/Dumneavoastră” se refera la orice persoană care accesează și/sau folosește acest website.

ACURATEȚEA ȘI ACTUALITATEA INFORMAȚIEI

Deși depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și informațiilor de pe acest website.

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE

Fiecare persoană care accează acest site își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cu respectarea legislației în vigoare.

TRANSMITERE

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poștă electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informații, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații similare, vor fi tratate ca informații neconfidențiale și nebrevetate. Tot ceea ce transmiteți sau expediați devine proprietatea Baroului Constanta și poate fi folosit în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poșta. În plus, Baroul Constanta este liber să utilizeze în orice scop (incluzând, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea și marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenție, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conținute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nici o astfel de utilizare nu implică vreo compensație pentru terții care au transmis informația. Prin transmiterea acestor informații garantați totodată că sunteți proprietarul materialului/conținutului transmis, că acest material/conținut nu este calomnios și că folosirea sa de către Baroul Constanta nu încalcă drepturile nici unei terțe părți și nici o altă lege în vigoare. Baroul Constanta nu are nici o obligație de a folosi informația primită.

RESPONSABILITATE LEGALĂ

Baroul Constanta și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui website, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsura permisă de legislația aplicabilă, ca urmare a acțiunilor pe care le întreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de poștă electronică trimis de dumneavoastră.

Acest site web poate conține erori de redactare și alte categorii de erori și dumneavoastră sunteți de acord că nu suntem răspunzători de aceste erori. Baroul Constanta nu garantează și nu susține că acest site este lipsit de erori, că accesul va fi neîntrerupt sau că site-ul ori serverul pe care este instalat este disponibil, fără viruși sau fără alte componente care pot produce daune.

Baroul Constanta menționează în mod expres că nu are obligația de a aduce la zi, revizui materialele de pe site, cu toate ca Baroul Constanta poate modifica materialele de pe website în orice moment fără notificare. Utilizarea site-ului web se face pe propria răspundere și vă asumați răspunderea pentru orice costuri asociate utilizării site-ului, dacă nu este generat de Baroul Constanta.

Baroul Constanta și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legatură cu acestea.

Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, Baroul Constanta nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virușilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideți să descărcați vreun material de pe acest website, o faceți pe propriul dumneavoastră risc. În limita maximă prevăzută de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la orice pretenție față de Baroul Constanta sau față de reprezentanții săi, directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

ACTIVITĂȚI INTERZISE

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care Baroul Constanta, la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:

 • Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidențialității (incluzând încărcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauză), cât și a oricărui alt drept legal al persoanei;
 • Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia Baroul Constanta, angajații săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputație a Baroului Constanta;
 • Încărcarea de fișiere ce conțin virușii care ar putea crea daune proprietăților Baroul Constanta sau proprietăților altor persoane;
 • Afișarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate ale Baroului Constanta sau ale terților.

JURISDICȚIE

Dumneavoastră și Baroul Constanta sunteți de acord că orice controverse sau pretenții provenind din sau în legătură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de legea română și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din Constanta, România.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise către acest website sunt confidențiale.

LEGĂTURI CĂTRE ALTE SITE-URI ȘI CONȚINUT

Site-ul web poate conține legături către alte site-uri web administrate de alte companii. Baroul Constanta nu monitorizează, nu promovează și nici nu are control asupra acestor site-uri.

Baroul Constanta nu este răspunzator pentru conținutul sau politicile terților cărora le aparțin aceste site-uri și înțelegeți că accesarea acestor site-uri se face pe propria răspundere.

Sunteți de acord că Baroul Constanta nu va fi răspunzator față de dumneavoastră sau față de oricine altcineva pentru niciun fel de pierdere sau daună, indiferent dacă este bazată pe un contract sau nu, neglijență, greșeală cu intenție sau răspundere fără culpă pentru orice costuri, pierderi or prejudicii (directe, indirecte, compensatorii, speciale, pierderea profitului, daune compensatorii, moratorii sau penalități) izvorând sau în legătură cu accesul dumneavoastră sau utilizarea de catre dumneavoastră a site-ului terței părți. În mod special, în conformitate cu cele prevăzute mai sus, Baroul Constanta nu este responsabil pentru:

 • Disfuncții, lipsa de accesibilitate, de disponibilitate sau de continuitate;
 • Întreținere, conținut, informații, date, arhive, produse sau orice altă formă de întreținere;
 • Transmiterea sau prestarea de servicii, conținut, informații, date, file, produse și orice alt material;
 • Calitatea, legalitatea, credibilitatea și utilitatea serviciilor, conținutului, informației, date, file, produse și orice alt material;
 • Viruși sau orice element care dăunează derivând din aceste terțe site-uri, care pot altera sistemul computerului (partea hardware sau partea software) sau orice documente în format electronic stocate în ele.
 • Baroul Constanta nu oferă și nu vinde direct sau prin intermediul unor terțe părți, produsele și serviciile disponibile în site-urile aparținând unor terțe părți.
 • Baroul Constanta avertizează că nu controlează, monitorizează și nu susține produsele, serviciile, conținutul, informațiile, datele, filele, produsele și orice alt material din site-urile terțelor părți. De aceea, Baroul Constanta recomandă utilizatorului să fie prudent în utilizarea serviciilor, informațiilor, datelor, filelor, produselor și oricărui fel de material ale unor terțe părți.

În plus, Utilizatorul și în general, cei care intenționează să creeze link-uri către propriile lor site-uri (denumite site-uri străine), vor respecta următoarele condiții:

 • Este interzisă crearea unui browser sau mediu înconjurător în cadrul acestui site;
 • Este interzis să includeți informații false, nereale sau incorecte despre acest site sau conținutul său și, în particular, este interzis să declarați sau lăsați să se subînțeleagă că Baroul Constanta a autorizat linkul, a supervizat sau a permis conținutul sau serviciie oferite sau disponibile către alții pe site-ul web la care face trimitere legătura.
 • Cu excepția simbolurilor care sunt parte a linkului, site-ul web către care se face trimitere nu poate conține mărci înregistrate, etichete, nume, logouri, sloganuri sau altele asemenea.
 • Este interzis ca site-ul către care se face legătura să conțină informații ilegale, contrare moralei, sau informații care încalcă drepturile unei terțe părți.
 • Stabilirea unui link la acest site web de către o terță parte nu implică în nici un caz existența unor relații între Baroul Constanta și proprietarul acestui site web al unei terțe părți ori acceptarea sau aprobarea de către Baroul Constanta a conținutului sau serviciilor, în alte condiții decât cele expuse de Baroul Constanta.

COOKIES

Acest site folosește Cookies, care sunt reprezentate de porțiuni scurte de text stocate în computerul dumneavoastră și care sunt utile pentru administrarea și întreținerea site-ului. Câteva date personale pot fi colectate de aceste cookies.