Alte taxe (cuantumul taxei se setează prin alegerea cantității)

1.00 lei